Музика

Музика - означава "изкуството на музите".

Звуците, които хората възприемат като музика, зависят до голяма степен от епохата, местоположението, както и от културния и личния вкус. Текущото определение за музика е много спорно: едно определение е звуците, които са приятни на определящия, докато според друго това са звуците, които са създадени умишлено от някой човек или от група хора. Други определения се съсредоточават върху психологическата страна на проблема, т.е. музиката като психологическо явление, а други го определят като обществено явление. Някои хора дори са спорили, че не съществува понятие като музика. В общ план, музиката е физическо, психологическо и обществено явление, което съдържа теория, изпълнение, танц и поезия.

Създаването на музика се определя като изкуство.

Музиката оказва влияние и върху човешката психика. Известно е например, че на пациентите в някои болници се препоръчва слушането на приятна за тях музика за по-бързото им възстановяване.

Възприемане

Полето на музикалното познание включва много аспекти на музиката включително и това как тя е възприемана от слушателите.

Музиката е преживявана от отделните хора в много различни социални ситуации, вариращи от самотно слушане до посещаване на голям концерт. Както концертите могат да бъдат в различни разновидности, така и слушателите посещаващи го могат да имат различен подход към тях в зависимост от музикалния стил. Те могат да бъдат официално облечени тихо седящи на местата си наслаждаващи се на музиката при изпълнение на класическа музика, да танцуват в дискотеката или клуба слушайки електронна и хаус музика или пък шумно да викат и свирят по време на рок и хардкор концерт.

Глухите хора могат да възприемат музиката усещайки вибрациите по тяхното тяло. Най-известният пример за глух музикант е композиторът Лудвиг ван Бетховен, който композира много от своите произведения след като вече напълно е загубил слуха си. В по-ново време Ивелин Глени, нечуваща от 12 годишна е високо уважавана перкусионистка. Също така Новозеландския цигулар виртуоз Крис Бук наскоро загуби слуха си.

История и стилове музика.

Не е известно кога точно е възникнала музиката, като изкуство. Още от най-старите паметници на литературата, архитектурата, скулптурата и други се срещат указания за съществуването на музикалното изкуство. Върху египетски барелефи са запазени изображения на арфа, фелйти и други музикални инструменти отпреди повече от 4000 г. пр. н. е., а в Китай - теоретични трудове отпреди 2000 г. пр. н. е.