Музикален стил

Музикалният стил е термин, който описва деленето на музиката на различни типове и субкатегории - или с други думи музикални стилове. В същия смисъл се използва и терминът музикален жанр.

Музикалният стил, жанр (или подстил, поджанр) може да се опише чрез техниките, стиловете, контекста и темите на съдържанието, общия дух на музикалните произведения.

Също географския произход е понякога използван да дефинира музикалния стил, макар че някои географски категории съвсем естествено включват голямо разнообразие от подстилове.