Музика на Романтизма

Ерата на музиката на Романтизма се дефинира като период на европейската класическа музика, който протича в най-общи линии между ранните години на 19 век до първото десетилетие на 20 век, също както и музиката писана в съответствие на нормите и стиловете на този период. Периодът на Романтизма се предхожда от този на Класицизма и е последван от модерния период.На преден план се поставя песента,оперния жанр и се въвеждат разнообазни теми в инструменталната музика.Известни представители на този период са Франц Шуберт,Фредерик Шопен и Роберт Шуман.