Класическа музика

Класическа музика е широк спектър на музиката (макар терминът да не особено точен), създавана според традицията на европейското изкуство, църковна и концертна музика, от около 9 век и до наши дни.

Всъщност терминът „класическа музика“, като такъв, се появява в началото на 19 век, в опит да "канонизира" периода от Бах до Бетховен като музикална ера по аналогия със златната ера на скулптурата, архитектурата и изкуството от класическата античност (от която пряко не е запазена следа в историята на музиката). За първи път английският израз за класическа музика (classical music) се среща в оксфордския речник от 1836. Реално основополагащите норми в традицията на класическата музика са се развили между 1550 и 1820 г. Въпреки това в музикалната история най-тясно под термина "класическа музика" се разбира периода от Карл Филип Емануел Бах до Бетховен, т.е. 1730 - 1820, т.е. "музиката от времето на класицизма".

Днес под класическа музика се разбира, всичко което е създадено в традициите на класическите изпълнения и коренно се противопоставя на популярна музика.